Vi trenger innspill innen kultur og mangfold - Viken fylkeskommune

Nå skal vi lage temastrategier innen kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet - og vi ønsker dine innspill!

Vi trenger innspill innen kultur og mangfold - Viken fylkeskommune
Nå skal vi lage temastrategier innen kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet - og vi ønsker dine innspill!