(+) Utbetalte over fem milliarder kroner i dagpenger – fire ganger mer enn året før

I 2020 betalte Nav ut 5,5 milliarder kroner i dagpenger til personer i region Øst-Viken. Det er 4,3 milliarder mer enn i 2019.

(+) Utbetalte over fem milliarder kroner i dagpenger – fire ganger mer enn året før
I 2020 betalte Nav ut 5,5 milliarder kroner i dagpenger til personer i region Øst-Viken. Det er 4,3 milliarder mer enn i 2019.