Streik på videregående skoler og veiledningssenter - Viken fylkeskommune

Forhandlingene førte ikke fram innen fristen torsdag 27. mai, noe som berører flere videregående skoler i Viken fylkeskommune.

Streik på videregående skoler og veiledningssenter - Viken fylkeskommune
Forhandlingene førte ikke fram innen fristen torsdag 27. mai, noe som berører flere videregående skoler i Viken fylkeskommune.