Større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt

Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser sammenlignet med barn i familier med høyere inntekt.

Større risiko for psykiske lidelser hos barn av foreldre med lav inntekt
Barn av foreldre med aller lavest inntekt har tre til fire ganger høyere risiko for å få psykiske lidelser sammenlignet med barn i familier med høyere inntekt.