(+) Slik vil kommunen fordele ferietilskuddet til utviklingshemmede i Halden

Halden kommune har satt av 200 000 kroner i ferietilskudd til mennesker med funksjonsnedsettelse. Nå har administrasjonen utarbeidet fire forslag til hvordan pengene kan fordeles.

(+) Slik vil kommunen fordele ferietilskuddet til utviklingshemmede i Halden
Halden kommune har satt av 200 000 kroner i ferietilskudd til mennesker med funksjonsnedsettelse. Nå har administrasjonen utarbeidet fire forslag til hvordan pengene kan fordeles.