Skremd og provosert over Mattilsynet: - Ein uakseptabel strategi

Lokal villreinforvaltning finn fellesskap med Miljødirektoratet og vil slåst mot Mattilsynet si tilnærming mot CWD.

Skremd og provosert over Mattilsynet: - Ein uakseptabel strategi
Lokal villreinforvaltning finn fellesskap med Miljødirektoratet og vil slåst mot Mattilsynet si tilnærming mot CWD.