Skogens estetikk - på hvilke premisser?

Avskoging er et økende problem i verden så vel som i Norge. Stortinget har vedtatt at ti prosent av norsk skog skal vernes, men hvilke områder er verneverdige, og hvem bestemmer hva som skal vernes?

Skogens estetikk - på hvilke premisser?
Avskoging er et økende problem i verden så vel som i Norge. Stortinget har vedtatt at ti prosent av norsk skog skal vernes, men hvilke områder er verneverdige, og hvem bestemmer hva som skal vernes?