Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv  - Viken fylkeskommune

– Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem og må bekjempes. Vi som er offentlige innkjøpere må sørge for at det seriøse vinner konkurransene våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv  - Viken fylkeskommune
– Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem og må bekjempes. Vi som er offentlige innkjøpere må sørge for at det seriøse vinner konkurransene våre, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.