Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med demens - Viken fylkeskommune

I løpet av koronapandemien har demenspasienter på enkelte sykehjem fått "besøk" av klovner gjennom aktiviseringsroboten "Berntsen". Målet er å redusere graden av sosial isolasjon og ensomhet. Nå skal Innocom, med støtte fra Viken fylkeskommunes Regionalt forskningsfond Viken, teste og forske på effekten av digital omsorg, samt videreutvikle tjenesten.

Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med demens - Viken fylkeskommune
I løpet av koronapandemien har demenspasienter på enkelte sykehjem fått "besøk" av klovner gjennom aktiviseringsroboten "Berntsen". Målet er å redusere graden av sosial isolasjon og ensomhet. Nå skal Innocom, med støtte fra Viken fylkeskommunes Regionalt forskningsfond Viken, teste og forske på effekten av digital omsorg, samt videreutvikle tjenesten.