Regjeringa avlyser muntleg eksamen: - Dette er ein lettelse for mange

Regjeringa snur, og avlyser muntleg eksamen. - Godt at Guri Melby høyrer på elevane, seier elevrådsleiar Bjarte Laa.

Regjeringa avlyser muntleg eksamen: - Dette er ein lettelse for mange
Regjeringa snur, og avlyser muntleg eksamen. - Godt at Guri Melby høyrer på elevane, seier elevrådsleiar Bjarte Laa.