(+) Prioriterer dette tiltaket langs Svelvikveien: – Det er satt av penger til dette

Svelvikveien får nytt autovern flere steder. Byggeleder anslår at arbeidet kan pågå et par måneder.

(+) Prioriterer dette tiltaket langs Svelvikveien: – Det er satt av penger til dette
Svelvikveien får nytt autovern flere steder. Byggeleder anslår at arbeidet kan pågå et par måneder.