(+) PBE om kranglesaker med innbyggerne: – Krevende når det blir veldig emosjonelt

Ansatte i Plan- og bygningsetaten blir noen ganger kontaktet av innbyggere på fritiden. Ordlyden er ikke alltid sivilisert.

(+) PBE om kranglesaker med innbyggerne: – Krevende når det blir veldig emosjonelt
Ansatte i Plan- og bygningsetaten blir noen ganger kontaktet av innbyggere på fritiden. Ordlyden er ikke alltid sivilisert.