Viken Fylkeskommune

bg
Revidert nasjonalbudsjett: For lite penger til kollektiv og omstilling  - Viken fylkeskommune

Revidert nasjonalbudsjett: For lite penger til kollektiv...

– Midlene regjeringen bevilger til kollektivselskapene holder ikke lenge, mener...

bg
Massiv satsing på skolebygg i Viken  - Viken fylkeskommune

Massiv satsing på skolebygg i Viken  - Viken fylkeskommune

Det skal investeres 12,3 milliarder kroner i skolebygg i Viken de neste ti årene....

bg
Fleire språkpolitiske tiltak på plass - Viken fylkeskommune

Fleire språkpolitiske tiltak på plass - Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune er fleirspråkleg. No vert fleire språkpolitiske tiltak som understreker...

bg
Nesten 293 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken - Viken fylkeskommune

Nesten 293 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk...

Viken fylkeskommune ble i statsråd 7. mai tildelt 292 840 000 kroner i spillemidler...

bg
Se hvem som ble valgt til flerkulturelt råd - Viken fylkeskommune

Se hvem som ble valgt til flerkulturelt råd - Viken fylkeskommune

12 medlemmer og 9 varamedlemmer ble valgt til flerkulturelt råd i Viken.

bg
Disse ble valgt til flerkulturelt råd - Viken fylkeskommune

Disse ble valgt til flerkulturelt råd - Viken fylkeskommune

12 medlemmer og 9 varamedlemmer ble valgt til flerkulturelt råd i Viken.

bg
Kollektivtrafikken trenger statlige midler etter koronaen - Viken fylkeskommune

Kollektivtrafikken trenger statlige midler etter koronaen...

Staten må dekke bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken også i perioden...

bg
Fleire språkpolitiske vedtak på plass - Viken fylkeskommune

Fleire språkpolitiske vedtak på plass - Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune er fleirspråkleg. No vert fleire språkpolitiske tiltak som understreker...

bg
Viken skal ha best elevmedvirkning - Viken fylkeskommune

Viken skal ha best elevmedvirkning - Viken fylkeskommune

Ungdom i Viken skal selv få påvirke egen skolehverdag.

bg
Kollektivtrafikken trenger statlige midler etter koronaen  - Viken fylkeskommune

Kollektivtrafikken trenger statlige midler etter koronaen...

Staten må dekke bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken også i perioden...

bg
Ber om at tiltak mot skrantesyke prioriteres i Hardangervidda-plan - Viken fylkeskommune

Ber om at tiltak mot skrantesyke prioriteres i Hardangervidda-plan...

Situasjonen med skrantesyke i Nordfjella er svært alvorlig, og sist høst ble sykdommen...

bg
Tilstandsrapporten: – Viktig for utviklingen av videregående opplæring - Viken fylkeskommune

Tilstandsrapporten: – Viktig for utviklingen av videregående...

Det var bredt engasjement om utviklingen av den videregående opplæringen da fylkestinget...

bg
Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv  - Viken fylkeskommune

Samler Vikens kommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv ...

– Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem og må bekjempes. Vi som er offentlige...

bg
Fylkestinget har møte 5. og 6. mai - Viken fylkeskommune

Fylkestinget har møte 5. og 6. mai - Viken fylkeskommune

Tilstandsrapport for videregående skole, kollektivtilbudet etter koronarestriksjoner...

bg
Deler ny kunnskap om arbeid med sosial og emosjonell læring i skolen - Viken fylkeskommune

Deler ny kunnskap om arbeid med sosial og emosjonell læring...

EU-prosjektet BOOST etterlyser mer systematikk i arbeidet med å fremme mestring...

bg
Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med demens - Viken fylkeskommune

Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med...

I løpet av koronapandemien har demenspasienter på enkelte sykehjem fått "besøk"...