(+) Nok et smittetilfelle påvist ved sykehjemmet: – Om det er kontroll på situasjonen? Nei, det blir å ta i for mye

Nok en ny ansatt har fått påvist smitte ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad. Så langt er det snakk om hele 32 smittetilfeller.

(+) Nok et smittetilfelle påvist ved sykehjemmet: – Om det er kontroll på situasjonen? Nei, det blir å ta i for mye
Nok en ny ansatt har fått påvist smitte ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad. Så langt er det snakk om hele 32 smittetilfeller.