(+) Nei til kommunedirektørens nei: – Handler om respekt for den gamle kommunen

Da forslaget om å etablere nye eneboligtomter på Nærsnes var til politisk behandling, var ikke alle enige i kommunedirektørens innstilling om å avvise det.

(+) Nei til kommunedirektørens nei: – Handler om respekt for den gamle kommunen
Da forslaget om å etablere nye eneboligtomter på Nærsnes var til politisk behandling, var ikke alle enige i kommunedirektørens innstilling om å avvise det.