Muntlig eksamen avlyses i hele landet

Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Muntlig eksamen avlyses i hele landet
Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).