Mulig streik på videregående skoler og veiledningssenter - Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har mottatt varsel om streik for 290 ansatte. Dersom de pågående forhandlingene ikke fører fram innen fristen torsdag 27. mai, vil flere videregående skoler og ett veiledningssenter bli berørt.

Mulig streik på videregående skoler og veiledningssenter - Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune har mottatt varsel om streik for 290 ansatte. Dersom de pågående forhandlingene ikke fører fram innen fristen torsdag 27. mai, vil flere videregående skoler og ett veiledningssenter bli berørt.