(+) Marianne oppdaget farlig piggtråd ved idrettsområdet: – Både dyr og barn kan jo skade seg

Piggtråd som kan skade beitedyr er ikke lovlig i Norge, og det brukes mye ressurser på å fjerne slike gjerder. Kommunen er glad Marianne ga beskjed.

(+) Marianne oppdaget farlig piggtråd ved idrettsområdet: – Både dyr og barn kan jo skade seg
Piggtråd som kan skade beitedyr er ikke lovlig i Norge, og det brukes mye ressurser på å fjerne slike gjerder. Kommunen er glad Marianne ga beskjed.