(+) Lokale koronalettelser, men ikke for alle: – Forskjellsbehandling

Regjeringen lemper på nasjonale tiltak fra og med torsdag 27. mai. Det gir også lettere koronatiltak lokalt, men ikke for alle.

(+) Lokale koronalettelser, men ikke for alle: – Forskjellsbehandling
Regjeringen lemper på nasjonale tiltak fra og med torsdag 27. mai. Det gir også lettere koronatiltak lokalt, men ikke for alle.