Kulturlandskapet i Bærum

Venstre er bekymret, men også overrasket over at kulturlandskapet i Bærum fortsatt er under stort press.

Kulturlandskapet i Bærum
Venstre er bekymret, men også overrasket over at kulturlandskapet i Bærum fortsatt er under stort press.