Knut Sletta blir ny jernbanedirektør - Viken fylkeskommune

Fylkesdirektør for samferdsel Knut Sletta er i statsråd fredag 30. april tilsatt som ny jernbanedirektør.

Knut Sletta blir ny jernbanedirektør - Viken fylkeskommune
Fylkesdirektør for samferdsel Knut Sletta er i statsråd fredag 30. april tilsatt som ny jernbanedirektør.