HV-sjef: -Trygg på tiltaka

Mannskap frå HV 03 skal trene saman trass i pandemien. - Me er trygge på tiltaka, seier oberstløytnant Morten Sundal.

HV-sjef: -Trygg på tiltaka
Mannskap frå HV 03 skal trene saman trass i pandemien. - Me er trygge på tiltaka, seier oberstløytnant Morten Sundal.