Fylkestinget har møte 5. og 6. mai - Viken fylkeskommune

Tilstandsrapport for videregående skole, kollektivtilbudet etter koronarestriksjoner og ungdoms- og elevmedvirkning er noen av sakene Fylkestinget i Viken skal behandle i sitt digitale møte onsdag 5. mai og torsdag 6. mai. Møtet settes kl. 10 på onsdag og fortsetter kort tid etter med behandling av saker.

Fylkestinget har møte 5. og 6. mai - Viken fylkeskommune
Tilstandsrapport for videregående skole, kollektivtilbudet etter koronarestriksjoner og ungdoms- og elevmedvirkning er noen av sakene Fylkestinget i Viken skal behandle i sitt digitale møte onsdag 5. mai og torsdag 6. mai. Møtet settes kl. 10 på onsdag og fortsetter kort tid etter med behandling av saker.