(+) Flere sykehusdirektører og -ledere vaksinert

Minst 260 ledere i Helse sør-øst som ikke jobber med pasienter, og fire sykehusdirektører, har fått vaksine fra foretakenes kvoter, ifølge fagbladet Sykepleien. Hege Gjessing er én av dem.

(+) Flere sykehusdirektører og -ledere vaksinert
Minst 260 ledere i Helse sør-øst som ikke jobber med pasienter, og fire sykehusdirektører, har fått vaksine fra foretakenes kvoter, ifølge fagbladet Sykepleien. Hege Gjessing er én av dem.