Færre filmpenger til kvinner: – For dårlig

Færre kvinner får filmpenger: Norsk Filminstitutt lovte å øke tildelingene til 50/50. I 2020 gikk kvinneandelen ned.

Færre filmpenger til kvinner: – For dårlig
Færre kvinner får filmpenger: Norsk Filminstitutt lovte å øke tildelingene til 50/50. I 2020 gikk kvinneandelen ned.