«Effekten av høytlesning» ga sølv i Holbergprisen i skolen - Viken fylkeskommune

Vil erfaringer fra barndommen påvirke lesevanene senere i livet? Klasse 1STF ved Vestby videregående skole argumenterer overbevisende for at lesevaner senere i livet henger sammen med om man ble lest for som barn. Argumentene har de dekning for i aktuell forskning de har funnet frem til.

«Effekten av høytlesning» ga sølv i Holbergprisen i skolen  - Viken fylkeskommune
Vil erfaringer fra barndommen påvirke lesevanene senere i livet? Klasse 1STF ved Vestby videregående skole argumenterer overbevisende for at lesevaner senere i livet henger sammen med om man ble lest for som barn. Argumentene har de dekning for i aktuell forskning de har funnet frem til.