Dommen i trygdeskandalen: Står arbeidslinja for fall?

Torsdag behandler Høyesterett den første straffesaken i trygdeskandalen. Utfallet kan få stor betydning for hva slags krav norske myndigheter kan stille til personer som mottar en sykdomsytelse.

Dommen i trygdeskandalen: Står arbeidslinja for fall?
Torsdag behandler Høyesterett den første straffesaken i trygdeskandalen. Utfallet kan få stor betydning for hva slags krav norske myndigheter kan stille til personer som mottar en sykdomsytelse.