(+) Bjarne har eid hytte på Hurumlandet i ti år, og feriert der i 30: – Det som kommer nå ødelegger hele hytteopplevelsen

Bjarne Blikkeng (55) har gått i bresjen for å hindre at Hurum pukk får utvide pukkverket på Husebykollen.

(+) Bjarne har eid hytte på Hurumlandet i ti år, og feriert der i 30: – Det som kommer nå ødelegger hele hytteopplevelsen
Bjarne Blikkeng (55) har gått i bresjen for å hindre at Hurum pukk får utvide pukkverket på Husebykollen.