Bil har køyrd ut av vegen

Ein einsleg bil enda sundag kveld i grøfta i Skurdalen i Hol.

Bil har køyrd ut av vegen
Ein einsleg bil enda sundag kveld i grøfta i Skurdalen i Hol.