7000 i streik etter Unio-nei - ingen i Hallingdal teken ut

Unio sa i natt nei til forslaget til lønsoppgjer. Over 7000 tilsette i skular, barnehagar og helseinstitusjonar er i streik.

7000 i streik etter Unio-nei - ingen i Hallingdal teken ut
Unio sa i natt nei til forslaget til lønsoppgjer. Over 7000 tilsette i skular, barnehagar og helseinstitusjonar er i streik.